Περιγράμματα θέσεων εργασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 1. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 1. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 2. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 3. ΚΛΗΤΗΡΕΣ – ΘΥΡΩΡΟΙ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
 4. ΕΡΓΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
 5. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΒΡΕΦΩΝ – ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ

 1. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΒΡΕΦΩΝ
 2. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ / ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΥ
 3. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 4. ΜΑΓΕΙΡΑΣ
 5. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ-ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ
 6. ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 1. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 2. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
 3. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

 1. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 2. ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
 3. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

 1. ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ